ผลงานนิสิต


   
   
บทความจากวารสารแก้วนนทรี จำนวน 2 เรื่อง
ฐานข้อมูลตัวละครเด่นในวรรณคดีปี 2556
ฐานข้อมูลตัวละครเด่นในวรรณคดีปี 2555
ฐานข้อมูลตัวละครเด่นในวรรณคดีปี 2553
ฐานข้อมูลตัวละครเด่นในวรรณคดีปี 2552
ฐานข้อมูลตัวละครเด่นในวรรณคดีปี 2551